هرس درختان مرکز
10/1400/01

هرس درختان مرکز با همکاری فضای سبز شرکت سنگ آهن مرکزی بافق

برگزاری جلسه برون سپاری
30/1400/01

برگزاری جلسه با مدیر محترم آموزش وپرورش شهرستان جناب اقای قاسم زاده ومعاون اموزشی جناب آقای یاوری

بازدید مدیرکل محترم از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق
1399/12/12

بازدید مدیرکل محترم از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق

دیدار مدیرکل محترم با فرماندار شهرستان بافق
1399/12/12

دیدار مدیرکل محترم آموزش فنی وحرفه ای استان یزد جناب آقای دکتر مصباح با فرماندار شهرستان بافق جناب آقای مهندس طلائی مقدم