بازدید مدیرکل محترم از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق

بازدید مدیرکل محترم از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق

سه شنبه 12 اسفند 1399 و ساعت 14:23:52 72 مشاهده فایل

بازدید مدیرکل محترم از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق