برگزاری جلسه برون سپاری

برگزاری جلسه برون سپاری

دوشنبه 30 فروردين 1400 و ساعت 06:22:39 59 مشاهده فایل

برگزاری جلسه با مدیر محترم آموزش وپرورش شهرستان جناب اقای قاسم زاده ومعاون اموزشی جناب آقای یاوری