برگزاری جلسه مهارت آموزی سربازان

برگزاری جلسه مهارت آموزی سربازان

پنج‌شنبه 18 شهريور 1400 و ساعت 03:18:36 26 مشاهده فایل

برگزاری جلسه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج بافق