برگزاری دوره آموزشی لوله کش عمومی

برگزاری دوره آموزشی لوله کش عمومی

1400/06/18 39 بازدید

برگزاری دوره آموزشی لوله کش عمومی جهت کارکنان واحد تاسیسات مجتمع معدنی فلات مرکزی

برگزاری جلسه مهارت آموزی سربازان

برگزاری جلسه مهارت آموزی سربازان

18/1400/06 27 بازدید

برگزاری جلسه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج بافق

هفته ملی مهارت

هفته ملی مهارت

// 54 بازدید

هفته ملی مهارت گرامی باد

برگزاری جلسه اوقات فراغت

برگزاری جلسه اوقات فراغت

1400/04/01 70 بازدید

برگزاری جلسه اوقات فر اغت تابستان 1400