هرس درختان مرکز

هرس درختان مرکز

10/1400/01 58 بازدید

هرس درختان مرکز با همکاری فضای سبز شرکت سنگ آهن مرکزی بافق

برگزاری جلسه برون سپاری

برگزاری جلسه برون سپاری

30/1400/01 60 بازدید

برگزاری جلسه با مدیر محترم آموزش وپرورش شهرستان جناب اقای قاسم زاده ومعاون اموزشی جناب آقای یاوری

بازدید مدیرکل محترم از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق

بازدید مدیرکل محترم از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق

1399/12/12 72 بازدید

بازدید مدیرکل محترم از مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق

دیدار مدیرکل محترم با فرماندار شهرستان بافق

دیدار مدیرکل محترم با فرماندار شهرستان بافق

1399/12/12 67 بازدید

دیدار مدیرکل محترم آموزش فنی وحرفه ای استان یزد جناب آقای دکتر مصباح با فرماندار شهرستان بافق جناب آقای مهندس طلائی مقدم