جلسه شورای اداری و آموزشی مرکز بافق

جلسه شورای اداری و آموزشی مرکز بافق

1399/11/27 47 بازدید

برگزاری جلسه شورای اداری و آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای بافق

جلسه مهارت آموزی کارکنان وظیفه گردان امام حسین-ع-بافق

جلسه مهارت آموزی کارکنان وظیفه گردان امام حسین-ع-بافق

1399/11/26 48 بازدید

جلسه هماهنگی مهارت آموزی کارکنان وظیفه گردان امام حسین-ع- شهرستان بافق

تجلیل از بانوان همکار گرامیداشت روز زن

تجلیل از بانوان همکار گرامیداشت روز زن

1399/11/18 35 بازدید

تجلیل از بانوان همکار گرامیداشت روز زن

غبار روبی قبور مطهر شهدا

غبار روبی قبور مطهر شهدا

16/1399/11 33 بازدید

غبار روبی قبور مطهر شهدا امام زاده عبدالله-ع-