بازدید کارشناس مرکز بهداشت از کارگاههای مرکز

بازدید کارشناس مرکز بهداشت از کارگاههای مرکز

1400/03/22 65 بازدید

بازدید کارشناس مرکز بهداشت از کارگاههای مرکز

برگزاری جلسه با مسئول بسیج طلاب حوزه علمیه خواهران و قرارگاه شهید هادی بافق

برگزاری جلسه با مسئول بسیج طلاب حوزه علمیه خواهران و قرارگاه شهید هادی بافق

1400/03/31 68 بازدید

برگزاری جلسه با مسئول بسیج طلاب حوزه علمیه خواهران بافق در خصوص ارائه دوره های آموزشی در مرکز

هرس درختان مرکز

هرس درختان مرکز

10/1400/01 114 بازدید

هرس درختان مرکز با همکاری فضای سبز شرکت سنگ آهن مرکزی بافق

برگزاری جلسه برون سپاری

برگزاری جلسه برون سپاری

30/1400/01 113 بازدید

برگزاری جلسه با مدیر محترم آموزش وپرورش شهرستان جناب اقای قاسم زاده ومعاون اموزشی جناب آقای یاوری