برگزاری جلسه مهارت آموزی سربازان

برگزاری جلسه مهارت آموزی سربازان

18/1400/06 141 بازدید

برگزاری جلسه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج بافق

هفته ملی مهارت

هفته ملی مهارت

// 176 بازدید

هفته ملی مهارت گرامی باد

برگزاری جلسه اوقات فراغت

برگزاری جلسه اوقات فراغت

1400/04/01 165 بازدید

برگزاری جلسه اوقات فر اغت تابستان 1400

بازدید کارشناس مرکز بهداشت از کارگاههای مرکز

بازدید کارشناس مرکز بهداشت از کارگاههای مرکز

1400/03/22 142 بازدید

بازدید کارشناس مرکز بهداشت از کارگاههای مرکز